Admin

Admin

لیما LIMA

برای خیلی از مخاطبان این سوال به وجود میاید که لیما به چه معنی است، در این مطلب در مورد این نام بیشتر می خوانیم لیما نام روستایی در ارتفاعات اشکورات در استان گیلان قرار دارد، در بخش رحیم آباد…